top of page

הפעילות שלנו

חלוקת מנות מזון

בכל ערב חג אנחנו מרכיבים סל מצרכים תואם ורלוונטי, מבצעים הזמנות, מגייסים תרומות, מתאמים את מערך העבודה ומחכים בקוצר רוח ליום החלוקה. ביום החלוקה עצמו הספקים פורקים סחורה מוקדם בבוקר, מערך האורזים אורז את המצרכים בשקיות לפי רשימת המשפחות ולקראת אחה"צ מגיעים המסיעים, המשנעים את הסלים ישירות לסף הדלת של המשפחה.

סיוע ברכישת תרופות

יש לנו משפחות שבהם יש אבא, אמא או ילד החולים במחלה כרונית או אקוטית. במקרים בהם התרופות הנדרשות אינן נכללות בסל התרופות ויד המשפחה אינה משגת לרכוש אותן- אנחנו נכנסים לתמונה. מוודאים שאין תרופה חליפית הנכללת בסל התרופות, מוודאים מינון, ומסייעים ברכישת התרופה הנדרשת במידת הצורך.

שיתופי פעולה
בתי ספר

כהטמעת ערך של סיוע לקהילה החליטו בתי הספר "סאלד", "חורב" ו-"מורשה" להקנות את ערך הסיוע והתרומה לקהילה באופן מעשי. בימי החלוקה מגיעים תלמידי כיתות ד'-ח' למתחם העמותה, הם מקבלים את הרשימות של המשפחות והם מסייעים באריזת המצרכים. אנו גאים שהתלמידים אוהבים לבוא לימי החלוקה ולוקחים חלק בתחושת המחויבות הקהילתית.

צה"ל

החיילים שלנו חזקים ומחוספסים מבחוץ אבל רכים ואנושיים מפנים. חיילי דובדבן וסיירת גולני מגיעים לימי החלוקה עם כל הלהט והאש איתם הם יוצאים לקרב. לרתום את יכולותיהם המופלאות לפריקת סחורות, העמסה ושינוע זהו מחזה מרהיב. לראות אותם יושבים להפסקת ארטיקים עם תלמידי בית ספר יסודי זהו מסר חינוכי וערכי ממעלה ראשונה.

משרד עו"ד אגמון ושות'

במסגרת "תרומה לקהילה" משרד עו"ד אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות' לוקח חלק פעיל בפעילות העמותה שלנו. עובדי המשרד מגיעים ליום החלוקה, מפשילים שרוולים, מורידים את העניבות אורזים את שקיות המזון מעמיסים את האריזות על הרכבים ואף יוצאים בעצמם לשינוע לבתי המשפחות במידת הצורך. לעיתים תלמידי בית ספר ועובדי משרד עובדים כתף לצד כתף בהרמוניה מלהיבה ובלהט העשייה והנתינה. הימים הללו מספקים אנרגיה וחוויה רוחנית המחזיקה עד לחלוקה הבאה.

bottom of page