top of page

תשפ״ד

תרומה - פסח 

השבע לעולם יתקשה להבין את הרעב, את מי שידו אינה משגת לקנות מצרכים לארוחת החג, את מי שדואג מה יבשל לחג ומה ישים בצלחות בעוד ילדיו ישובים מסביב לשולחן. אנחנו מלווים משפחות מתקשות מקרוב ואנחנו מבינים את חוסר האונים ואת היאוש. לשם כך אנחנו כאן, לדאוג שכל משפחה תחייך ותחגוג את ליל הסדר
בכבוד

תדירות

חד-פעמית

פעם בחודש

סכום

50.00 ₪

100.00 ₪

180.00 ₪

250.00 ₪

360.00 ₪

400.00 ₪

540.00 ₪

750.00 ₪

1,000.00 ₪

אחר

0/100

הערה (לא חובה)

bottom of page